Intocmire analize de risc la securitatea fizica

Intocmire analize de risc la securitatea fizica

Analiza de risc este obligatorie pentru toate societățile comerciale de pe teritoriul României, cf. H.G 301/2012 cu modificările și completările ulterioare cf. H.G. 1002/2015. Conform Instrucțiunii nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, aceasta constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și în proiectul sistemului de alarmare.

Analiza de risc la securitatea fizică este realizată de către evaluatori de risc la securitatea fizică înscriși în registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică.

Vă stăm la dispoziție, împreună cu evaluatorii noștri, în parcurgerea etapelor necesare realizării analizei de risc și a identificării corecte a riscurilor aferente unității/unităților dumneavoastră și prin recomandarea măsurilor potrivite de combatere a acestora, măsuri menite să diminueze riscul astfel încât procentajul din grila de evaluare să se situeze în parametri acceptați (risc < 60%).